Fagprofessionelle

Sødisbakke giver tilbud til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne i henhold til lov om social service.
Botilbud efter §107 og 108.
Beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud efter § 103 og 104. NB: Reviderede ydelsesbeskrivelser er under udarbejdelse.

Botilbud

Ved visitation vurderes i samarbejde med borgeren, dennes pårørende, anbringende myndighed samt de faglige konsulenter fra specialsektoren, hvilket tilbud, der er relevant for den enkelte.

Den enkeltes bolig er i et gruppedelt botilbud for at kunne skabe oplevelser, relationer og udvikling i hverdagen og i fritiden - i overensstemmelse med den enkelte borgers personlige handleplan.

Se også beskrivelser af de enkelte botilbuds specialpædagogiske tilbud.

Samværs- og aktivitetstilbud

Sødisbakke tilbyder en meget bred vifte af tilbud om samvær, aktiviteter og beskæftigelse tilpasset den enkelte brugers behov, ressourcer og ønsker. Tilbuddet vælges i samarbejde med brugeren.

Brugerne kan deltage i aktiviteter i samværs- og aktivitetstilbuddets forskellige lokaliteter på Sødisbakke.

Aktiviteterne kan efter aftale suppleres med praktiske opgaver i samarbejde med serviceafdelingerne. Dagtilbuddet har også mulighed for at støtte en bruger i aktivering hos en privat arbejdsgiver.

Vi kan oprette særlige tilbud om aktiviteter i et botilbud, hvis det vurderes, at beboerne har behov for det.

Samværs- og aktivitetstilbuddet står også for særlige fritidsaktiviteter for alle beboere som musik café, koncerter, banko og vores traditionsrige sammenkomster.

Sødisbakke

Tlf.: 97 64 57 00

Sødisbakke

Havndalvej 7-9
9550 Mariager

Matchning

For at anvende regionens tilbud, skal du benytte et af regionens matchningsskemaer.

Gå til matchnings-procedurer og skemaer