Fagprofessionelle

Sødisbakke giver tilbud til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne i henhold til lov om social service.
Botilbud efter §107 og 108.
Beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud efter § 103 og 104. NB: Reviderede ydelsesbeskrivelser er under udarbejdelse.

Botilbud

Ved visitation vurderes i samarbejde med borgeren, dennes pårørende, anbringende myndighed samt de faglige konsulenter fra specialsektoren, hvilket tilbud, der er relevant for den enkelte.

Den enkeltes bolig er i et gruppedelt botilbud for at kunne skabe oplevelser, relationer og udvikling i hverdagen og i fritiden - i overensstemmelse med den enkelte borgers personlige handleplan.

Se også beskrivelser af de enkelte botilbuds specialpædagogiske tilbud.

Aktivitetstilbud

Sødisbakke tilbyder en meget bred vifte af tilbud om samvær, aktiviteter og beskæftigelse tilpasset den enkelte brugers behov, resurser og ønsker. Tilbuddet vælges i samarbejde med brugeren.

Brugerne kan deltage i aktiviteter i samværs- og aktivitetstilbuddets forskellige lokaliteter på Sødisbakke.

Aktiviteterne kan efter aftale suppleres med praktiske opgaver i samarbejde med serviceafdelingerne. Dagtilbuddet har også mulighed for at støtte en bruger i aktivering hos en privat arbejdsgiver.

Vi kan oprette særlige tilbud om aktiviteter i et botilbud, hvis det vurderes, at beboerne har behov for det.

Samværs- og aktivitetstilbuddet står også for særlige fritidsaktiviteter for alle som musikcafè, koncerter, banko og vores traditionsrige sammenkomster.

Sødisbakke

Tlf.: 97 64 57 00

Sødisbakke

Havndalvej 7-9
9550 Mariager

Matchning

For at anvende regionens tilbud, skal du benytte et af regionens matchningsskemaer.

Gå til matchnings-procedurer og skemaer